Definicions Català

  • Relació que s'estableix entre dos o més elements: les històries són independents, no tenen cap enllaç entre si. sin:  connexió,  contacte,  nexe
  • Via de comunicació que uneix dos punts: cal millorar els enllaços entre l'illa i el continent.
  • Lloc on s'uneixen o es creuen dues vies de comunicació o dos mitjans de transport: enllaç ferroviari; estació d'enllaç.
  • Persona que facilita el tracte o la relació personal amb altres persones, especialment dins d'una institució, una empresa o una organització: els directius de la fàbrica es van reunir amb l'enllaç sindical. sin:  contacte
  • Cerimònia de contreure matrimoni: us anunciem el nostre proper enllaç. sin:  boda,  casament
  • informàtica Element que permet connectar dos textos en un hipertext.