Definicions Català

  • Dita de sentit obscur i inexplicable.
  • Persona o cosa difícil de definir, d'explicar, de conèixer a fons, etc: el nou director és un enigma, no sé què dir-te'n; el mòbil del crim encara és un enigma. sin:  incògnita,  misteri