Definicions Català

  • Conjunt de coneixements científics i tècnics que permeten l'ús de les fonts d'energia i el treball per modificar la matèria i adaptar-la a les necessitats de les persones: el túnel que travessa el canal de la Mànega és una gran obra d'enginyeria.