Definicions Català

  • Oposició a la voluntat, als interessos o a la força d'algú altre: l'enfrontament entre les dues famílies ve de molt lluny. sin:  conflicte