Definicions Català

  • Cap a la part exterior d’una cosa: el nostre balcó és més enfora que el d'ells.