Definicions Català

  • Fer anar cap al fons: enfonsar l'àncora; el vaixell s'enfonsà enmig de l'oceà.
  • Fer que una cosa penetri profundament dins una altra: m'agrada enfonsar els peus a la sorra; les rodes del cotxe s'enfonsen a la neu.
  • Destruir o ensorrar una cosa fent-hi una obertura de fora endins, de dalt a baix: enfonsar una paret; el sostre del cobert s'ha enfonsat. sin:  ensorrar
  • Destruir físicament o moralment: aquesta passió l'enfonsarà; no pot ser que tan poca cosa t'enfonsi.
  • Fer fracassar alguna cosa o fer que perdi poder: la crisi econòmica ha enfonsat el sector; l'empresa s'enfonsa per manca de planificació econòmica. sin:  ensorrar