Definicions Català

  • Que és contrari o que té aversió a algú: no m'hi parlo, som enemigues declarades; els gats i les rates són enemics.
  • [persona] Que és contrària a alguna cosa: és un enemic del tabac.
  • [persona] Que fa la guerra contra algú: reconeixem la superioritat de les forces enemigues; van signar la pau amb l'enemic.