Definicions Català

  • Disposar en l'ordre que convé, en la manera més adequada a un fi: per què no mires d'endegar els teus papers? sin:  arranjar,  endreçar,  ordenar
  • Fer que un afer, un negoci, etc., vagi ben encaminat i que arribi al resultat esperat: endegar un projecte; l'empresa es va endegar quan va canviar l'equip directiu. sin:  dirigir,  encarrilar