Definicions Català

  • Cap a la banda que és davant d'algú: mira endavant i procura no distreure't. sin:  avant
  • Indica temps futur: ja li ho diré quan el vegi, més endavant.
  • Expressió que es fa servir per animar algú a fer o a continuar fent alguna activitat: endavant!, no ens aturem ara.