Definicions Català

  • Fer bé una cosa, aconseguir que surti com cal: avui sí que hem encertat el menú, tothom repeteix!
  • Fer que una cosa, especialment un projectil, arribi al punt precís on el dirigim: has encertat el blanc; has encertat tres cops.
  • Trobar el que és més adequat entre diverses possibilitats: avui sí que has encertat el vestit. sin:  endevinar,  ensopegar
  • Descobrir per casualitat: com és que sempre encertes el que penso? sin:  endevinar,  ensopegar
  • Trobar la resposta o la solució adequades: només dos alumnes han encertat totes les respostes. sin:  endevinar