Definicions Català

  • Confiar a algú l'execució o la cura d'alguna cosa: m'han encarregat l'organització del sopar. sin:  encomanar
  • Demanar que es reservi o se serveixi alguna cosa: he encarregat una taula per a sis persones. sin:  encomanar
  • encarregar-se  Fer-se responsable de l'execució o de la cura d'alguna cosa: qui s'encarrega de vigilar aquestes criatures?