Definicions Català

  • [persona] Que té al seu càrrec alguna cosa: pregunti-ho al personal encarregat del magatzem.
  • Persona que té al seu càrrec un establiment, una empresa, etc, en representació de l'amo: si té cap problema parli amb l'encarregada de la botiga.