Definicions Català

  • Fer que una persona o una cosa sigui o sembli més petita. sin:  disminuir,  minvar
  • Treure importància o valor a una cosa: no empetiteixis la qüestió, que és molt important.