Definicions Català

  • Cop fort que es dóna a una persona o cosa per moure-la o per apartar-la.
  • Energia o embranzida d'una persona o d'una cosa: amb l'empenta que té, no li costarà gens trobar una feina nova. sin:  impuls