Definicions Català

  • Sentiment molt intens d'alegria, plaer, tristesa o dolor: va abraçar amb emoció el seu amic, que no veia des de feia molts anys. sin:  afecte