Definicions Català

  • Sortida o expulsió d'una cosa cap a l'exterior: l'ús d'energies alternatives comportarà una reducció en les emissions de gasos contaminants.
  • Llançament d'ones electromagnètiques que transmeten imatges i sons: una emissió radiofònica.
  • Posada en circulació de bitlets de banc, monedes o altres valors: a començaments de l'any 2002 va començar l'emissió d'euros.