Definicions Català

  • Deixar el país d'origen per establir-se en un altre lloc de forma permanent. sin:  migrar
  • Deixar periòdicament, alguns ocells, peixos i altres animals, una regió i dirigir-se cap a una altra: les orenetes emigren a la tardor. sin:  migrar