Definicions Català

  • Construcció naval, moguda generalment pel vent o per un motor.