Definicions Català

  • Posar una cosa en un lloc més alt o fer que una cosa estigui més amunt: els ocells s'eleven per damunt dels arbres.
  • Fer que una cosa sigui més intensa, més alta o que tingui més valor: aquest mes s'han elevat els preus dels aliments.
  • Col·locar una persona en un càrrec més alt o de més categoria.
  • matemàtiques Multiplicar un nombre per si mateix una certa quantitat de vegades: el resultat d'elevar 3 al cub és 27.
  • elevar-se  Atènyer una gran alçària, especialment una torre, una muntanya, un arbre, etc: els gratacels s'eleven per sobre dels altres edificis.