Definicions Català

  • Cosa que, juntament amb d'altres, forma part d'un tot: el volant, les rodes, els llums i el motor són elements d'un cotxe.
  • Medi en què viu un ésser: l'aire és l'element de la majoria dels mamífers.
  • Persona que forma part d'una col·lectivitat: per fer aquesta feina comptem amb tots els elements de l'oficina.
  • química Substància que no es pot descompondre en altres de més simples: l'or i la plata són elements químics.
  • elements  Forces de la natura que poden fer mal o destruir: aquest refugi ens protegirà dels elements.
  • Conjunt dels principis bàsics o fonamentals d'una ciència o art. sin:  rudiments