Definicions Català

  • [persona] Que porta vestits ben fets i combinats amb harmonia, i que actua i parla amb naturalitat i distinció.
  • [vestit, moble, objecte] Que és de qualitat i que està ben fet i amb bon gust: és molt elegant aquest vestit que portes.
  • [establiment] Que és de categoria, està ben decorat i té clients distingits: hem anat a sopar a un restaurant molt elegant.