Definicions Català

  • [aparell] Que funciona amb electricitat i serveix per a usos domèstics: la nevera és un aparell electrodomèstic que ens manté els aliments frescos.