Definicions Català

  • Energia que es produeix perquè en la matèria hi ha càrregues elèctriques positives i negatives que normalment es neutralitzen. electricitat dinàmica Electricitat que deriva del moviment dels electrons: les piles produeixen electricitat dinàmica. electricitat estàtica Electricitat que es troba a la superfície d'un cos per la disposició dels electrons.
  • Part de la física que estudia els fenòmens elèctrics.
  • Corrent elèctric: ens han tallat l'electricitat perquè no hem pagat els rebuts.