定義 Catalan

  • Selecció d'una cosa per a una finalitat determinada.
  • Designació, generalment per votació, d'una o més persones per ocupar un lloc en una comissió, un consell o un organisme semblant.
  • Capacitat o possibilitat d'elegir: més val que facis el que et dic perquè no tens elecció.
  • eleccions  Emissió de vots per elegir càrrecs polítics o sindicals. eleccions generals Eleccions que se celebren per elegir els representants dels partits polítics en el Congrés dels Diputats i en el Senat. eleccions municipals Eleccions que se celebren per elegir els regidors d'un ajuntament.