Definicions Català

  • Preparar un producte a partir dels seus components: els productes dietètics estan elaborats amb ingredients que no engreixen. sin:  confeccionar,  fabricar
  • Desenvolupar una idea, una teoria o un projecte.