Definicions Català

  • Que realitza o compleix adequadament la seva funció: és un venedor molt eficient. sin:  eficaç