Definicions Català

  • Que produeix l'efecte desitjat o que va bé per a una cosa determinada. sin:  efectiu
  • [persona, organització] Que realitza o compleix adequadament la seva funció. sin:  eficient