Definicions Català

  • Que produeix l'efecte desitjat. sin:  eficaç
  • Que és real, vertader o vàlid.
  • [diner] Que és en bitllets o monedes i no en xec o targeta de crèdit: pagaré amb la targeta perquè no porto efectiu. sin:  comptant
  • efectius  Conjunt de persones que pertanyen a un exèrcit, a la policia o a d'altres grups organitzats: els efectius dels bombers han apagat el foc que cremava des d'ahir.