Definicions Català

  • De l'educació o que té relació amb l'educació: a les escoles s'ensenya segons un model educatiu.
  • Que serveix per donar a una persona els coneixements que necessita i li ensenya a comportar-se: els jocs poden ser molt educatius.