Definicions Català

  • Que té bona educació i es comporta correctament.