Definicions Català

  • Desenvolupar i perfeccionar les facultats intel·lectuals i morals d'una persona: els nens van a l'escola perquè els eduquin.
  • Ensenyar a un animal a comportar-se d'una manera determinada. sin:  ensinistrar
  • Exercitar un membre o un sentit per afinar-lo o per fer que funcioni millor: un bon músic ha d'educar la seva oïda.