Definicions Català

  • Construcció de grans dimensions, feta amb materials resistents, que es destina a l'habitatge o a d'altres usos: una casa, un palau, un teatre, un bloc de pisos o d'oficines o una església són edificis.