Definicions Català

  • [acció] Que serveix com a exemple per actuar correctament:és edificant veure com ajuda els més desvalguts.