Definicions Català

  • Preparació d'un text, una obra musical, una pel·lícula o un programa de ràdio o televisió perquè sigui publicat o emès, tenint cura tant de la seva forma com del seu contingut: estan preparant una nova edició de les obres completes de Jacint Verdaguer edició electrònica Edició d'una obra en suport electrònic.
  • Conjunt d'exemplars d'una obra impresos i publicats en una data determinada: d'aquest llibre, se n'han fet vuit edicions.
  • Celebració d'un concurs, d'un festival o d'una competició esportiva que es va repetint en dates diferents: aquest any se celebra la cinquantena edició del festival de cine d'aquesta ciutat.