Definicions Català

  • Situatie en de richting van iets dat is aan de andere kant dat die correspondeert met het hart in de mens: ga je naar rechts en ik links, om te zien wie / / comes before.
    Situació o direcció d'una cosa que es troba al costat oposat al que correspon al cor en l'ésser humà: tu vés per la dreta i jo per l'esquerra, a veure qui arriba abans.
  • Hand ligt aan de andere kant dat die correspondeert met het hart in een menselijk wezen: de meerderheid van de mensen hebben meer vermogen met de rechts dan naar links.
    Mà situada al costat oposat al que correspon al cor en l'ésser humà: la majoria de la gent té més habilitat amb la dreta que amb l'esquerra.
  • En política, conjunt de persones que defensen unes idees conservadores.
  • [persona] Que té més habilitat amb la mà dreta que amb l'esquerra o que utilitza perfectament la mà dreta.
  • D'un partit conservador o de dretes, o que té relació amb aquest tipus de partit: programa dretà.
  • Membre d'un partit conservador o de dretes.