Definicions Català

  • Camí per anar a algun lloc més curt que el principal.