Definicions Català

  • Obra de teatre en prosa o en vers que presenta un tema seriós però amb alguns aspectes còmics en el seu tractament, i en el qual hi ha més acció que narració: el drama té algunes característiques de la tragèdia i algunes de la comèdia.
  • Gènere literari format per aquest tipus d'obres.
  • Esdeveniment de la vida real que emociona i causa tristesa: aquell accident va ser un drama per a la família.