Definicions Català

  • Conjunt format per dotze unitats: una dotzena d'ous.
  • Que ocupa el lloc número 12 en una sèrie. sin:  dotze
  • Part d'una quantitat dividida en 12 parts iguals.