Definicions Català

  • Tenir poder o autoritat sobre algú o alguna cosa.
  • Conèixer a fons una matèria, ciència o art: li ha costat molt d'esforç dominar la informàtica.
  • Contenir, reprimir o frenar una conducta o una passió: si no domines la impaciència, aquesta et dominarà a tu; el que m'ha dit m'ha ofès però m'he dominat i no li he contestat res.
  • Ser una cosa la més aparent, la més freqüent o la més destacada: a la nostra classe, domina la gent que porta ulleres.