Definicions Català

  • Que causa dolor físic o moral: pateix una malaltia molt dolorosa.