Definicions Català

  • Informació o coneixement que s'aconsegueix o es proporciona sobre alguna cosa amb una finalitat determinada: estic buscant documentació sobre medi ambient per fer el treball de final de curs.
  • Conjunt de documents oficials que proven la identitat d'una persona.