Definicions Català

  • Conjunt de dades recuperables en el temps i l'espai que dóna informació sobre algú o alguna cosa: aquesta pel·lícula és un document sobre l'època de la postguerra.
  • Escrit amb què es demostra o es prova alguna cosa. document nacional d'identitat Document que té cada persona de l'estat espanyol amb les seves dades personals i la seva fotografia: el document nacional d'identitat o DNI ens serveix per demostrar qui som.