Definicions Català

  • Conjunt d'idees o normes que regeixen la manera de pensar o d'actuar d'un grup de persones que les defensa.
  • Matèria o ciència que s'ensenya.