Definicions Català

  • Persona que ha fet els estudis de doctorat i ha aconseguit el grau acadèmic més alt de la universitat: ha llegit la seva tesi doctoral i ja és doctora en biologia.
  • col·loquial Metge o metgessa.