Definicions Català

  • Dat is twee keer een ding: een honderd en vijftig is dubbele; dubbele terwijl u heeft genomen.
    Que és dues vegades una cosa: cent és el doble de cinquanta; ha trigat doble estona que tu.
  • Que va acompanyat d'alguna cosa semblant o igual que fa la mateixa funció: aquesta porta té doble pestell; una maleta amb doble fons.
  • Que es mostra d'una manera i és realment d'una altra: una frase amb doble sentit.
  • [beguda] Que té dues vegades la quantitat habitual del seu contingut: va beure's un cafè doble.
  • Persona que té una semblança tan gran amb una altra que és fàcil de confondre-les: he vist la teva doble.
  • Persona que substitueix un actor o una actriu de cinema o televisió en les escenes perilloses o que requereixen alguna habilitat especial: té un doble per a les escenes violentes.
  • dobles esport Partit de tennis, tennis de taula o bàdminton, en què juguen dos jugadors contra uns altres dos.
  • esport Infracció que es comet en bàsquet quan un jugador fa botar la pilota amb totes dues mans o quan salta amb la pilota a les mans i cau amb la pilota encara a les mans.