Definicions Català

  • matemàtiques En una divisió, quantitat que en divideix una altra: El divisor de la divisió 600:3=200 és 3.
  • matemàtiques Nombre que està contingut en un altre una quantitat exacta de vegades: el 5 és divisor de 15 perquè el 15 conté el 5 tres vegades comú divisor a) matemàtiques Quantitat per la qual es divideixen exactament dues o més quantitats: el 12 és comú divisor de 24 i de 48. màxim comú divisor a) matemàtiques El més gros dels nombres que són comuns divisors de dues o més quantitats.