Definicions Català

  • Moneda estrangera que fa servir un país per al comerç internacional.
  • Senyal exterior que serveix per distingir persones, graus, càrrecs o coses: a la porta de la casa hi havia un escut amb la divisa de la família.