Definicions Català

  • Que té una naturalesa, una forma, un caràcter, etc., diferent d'un altre: per a les postres, hem portat pastissos diversos.
  • Alguns, uns quants, diferents, un cert nombre de: he llegit aquest llibre diverses vegades.