Definicions Català

  • Divisió d'una població o d'un territori: a les grans ciutats els barris es distribueixen en districtes.