Definicions Català

  • Dividir o repartir una cosa entre diverses persones indicant el que correspon a cadascú: hem distribuït les feines de la casa entre tots els membres de la família.
  • Dividir una cosa en parts de manera que cadascuna d'elles tingui una destinació o posició: vaig distribuir la roba pels armaris de la casa.
  • Portar un producte del fabricant al comerciant.